Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

Programma - Musiceren onder de koepel
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

Musiceren onder de koepel

Doorheen het jaar worden een groot aantal erediensten door leden van het organistencollectief van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk en/of door gastmusici muzikaal opgeluisterd. Na deze diensten wordt kort verder gemusiceerd (circa 15’) onder de koepel in de benedenkerk. Na de 11.00 u mis wordt u een drankje aangeboden.
U bent van harte welkom!

 

Sint-Pieterskerk Gent   Musiceren onder de koepel Gent   Musiceren onder de koepel Gent


Het organistencollectief
 
Het organistencollectief zorgt voor een constante, hoogwaardige en artistieke bespeling van het Van Peteghem-orgel en van andere klavierinstrumenten tijdens de erediensten. Leon Bierens, organist van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterkerk, coordineert een team van organisten en gastmusici.

Concreet betekent dit dat een grotere verscheidenheid aan (orgel)specialisaties en muzikale combinaties aan bod komt. Het is niet de bedoeling om van de zondagvieringen concert- of artiestenmissen te maken. In de eerste plaats komt de werking van het collectief de zondagse liturgie ten goede. Daarnaast biedt het organistencollectief een mogelijkheid aan enthousiaste organisten om in een schitterende barokkerk en op unieke instrumenten te kunnen spelen.

 
Sint-Pieterskerk Gent Nov 2012   Onder de koepel Sint-Pieterskerk Gent 2011   Organistencollectief Sint-Pieterskerk Gent
 
Het organistencollectief vormt een antwoord op een veelgehoorde vraag van organisten van verschillende leeftijden, niveaus en opleiding, om op een volwaardige en erkende manier ingeschakeld te worden. Gehoopt wordt dat het initiatief van een organistencollectief navolging gaat krijgen in andere kerken. Op deze wijze draagt dit vernieuwende initiatief een steentje bij aan de orgelcultuur in het algemeen.


Musiceren onder de koepel - musiceren in een unieke ruimte
 

In de afgelopen jaren waren talrijke musici, koren, orkesten, ensembles te gast in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, dit zowel voor de erediensten als voor concerten en congressen. Een impressie in beeld:

Open Deuren Sint-Pieterskerk Gent   Musiceren Sint-Pieterskerk Gent aug 2012   Muzikale diensten Sint-Pieterskerk Gent
 
Opening Koepel Sint-Pieterskerk Gent 2009
 
La Caccia Sint-Pieterskerk 2009
 
Missa Brevis Mozart Sint-Pieterskerk Gent 2010   Paasspel Sint-Pieterskerk Gent   Kerstmis OLV-Sint-Pieterskerk Gent
 
International Congres Sint-Pieterskerk Gent
 
bezoek Italiaans orgel Sint-Pieterskerk Gent   Musiceren Sint-Pieterskerk Gent   Diensten Sint-Pieterskerk Gent
 
Muzikale Diensten Sint-Pieterskerk 2010   El Fruto De La Fe Sint-Pietersabdij Gent   Bachnacht 2005 Sint-Pieterskerk Gent
 
Organistencollectief Sint-Pieters   Mozart Missa Brevis Sint-Pieterskerk Gent 2010   Musiceren Sint-Pieterskerk Gent mei 2009
 
Musiceren in de OLV-Sint-Pieterskerk Gent   Gastkoren Sint-Pieterskerk Gent 2011   Musiceren in de Sint-Pieterskerk
 
Musiceren op zondag in de OLV-Sint-Pieterskerk
 
Van Peteghem-orgel Gent
 
Sint-Pietersplein Gent
 

 

© 1997 - 2016 Stuurgroep Van Peteghem Orgel