Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

Realisaties
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

1997-2002

 • Overzicht Stuurgroep Van Peteghem Orgel Gent
 • Jubileumfolder in kleur over het Van Peteghem-orgel, met korte historiek en technische kenmerken van het instrument

 • Jubileumboekje ‘Eene goede orgel wel zaemengesteld’, geschiedenis van het instrument.

 • 20 juli 1997, voordracht en geleid bezoek aan het orgel (in het kader van de Gentse Feesten).

 • 22 juli 1997, ‘Concert op de late avond’ (22.00 u), openingsconcert van het jubileumjaar door Leon Bierens.
   
 • 6/7 oktober 1997, persconferentie en voorstelling van jubileum cd ‘150 years Van Peteghem organ at Our Lady-St Peter Church at Ghent, Leon Bierens, organ’ (R.Gailly, CD87138).

 • 12 december 1997, adventconcert rond gerestaureerd 17e eeuws schilder ‘De aanbidding der herders’ van Nicolaas Deliemaeckere, relaties tussen doedelzak en orgel, met organisten Wim Claeys en Wim van den Berghe en doedelzakspelers Wim Claeys en Marc Marchiau.
   
 • 7 februari 1998, jubelconcert door de Gentse Oratoriumvereniging o.l.v. E.Saveniers met solisten Jan Vuye (orgel) , S.Saveniers (cello) en E.Aertssen (sopraan).
   
 • 1 maart 1998, authentieke 17e eeuwse orgelmis van Abraham Van den Kerckhoven, alternerend zang en orgel, door Zeger Vandersteene (tenor) en Jean Wolfs (organist).
   
 • 16 mei 1998, colloquium ‘Het Van Peteghem-orgel in perspectief’, met medewerking van vooraanstaande orgelbouwers, orgeldeskundigen en organisten.
   
 • 5 juni 1998, orgelconcert met voordracht rond muziek van J.S.Bach door Kees Van Houten.
   
 • 19 juli 1998, voordracht en geleid bezoek aan het orgel (in het kader van de Gentse Feesten).
   
 • 21 juli 1998, ‘Orgelconcert op de late avond’, slotconcert jubileumjaar met improvisaties door organisten Johan Huys, Paul De Maeyer, Jan Vermeire en Leon Bierens
   
 • 23 juli 1998, liedrecital door Zeger Vandersteene, begeleid op de gerestaureerde Erard concertvleugel (1893, permanent opgesteld in kerk) door Okada Atsuko (Japan).
   
 • 29 november 1998, authentieke 17de-eeuwse orgelmis van Francois Couperin, ‘Messe pour les Convents’, door Zeger Vandersteene (tenor) en Leon Bierens (orgel).
   
 • 16 april 1999, barokconcert ‘Orgel – Trompet – Pauken’ door het Ensemble de trompettes de Bruxelles en organist Paul Habran.
   
 • 18 juli 1999, voordracht en geleid bezoek aan het orgel (in het kader van de Gentse Feesten).
   
 • 20 juli 1999, orgelconcert ‘Gentse Meesters’ door organist Frank Heye.
   
 • voorjaar 2000, realisatie van vier grote informatieve panelen over het Van Peteghem-orgel door fa.Claarhout, permanent opgesteld in de kerk.
   
 • 29 april 2000, colloquium ‘De orgelbouw in de eeuw van Keizer Karel’, m.m.v. dr.M.M.van Zanten, dr.B.Brouckaert en K.van der Linde.
   
 • 30 april 2000, authentieke 16de-eeuwse mis door het koor Cantabile o.l.v. Jos van den Borre en Leon Bierens (orgel).
   
 • 18 juli 2000, orgelconcert ‘De Bachfamilie en tijdgenoten’ door de organisten Robert Hostyn en An Pijpops en trompettist Jef Six.
   
 • Zomer 2000, reiniging van orgelkast (verwijderen witte aanslag) door meubelrestaurateur Ch. Indekeu en onder advies van prof. Patrick De Baets (UG).
   
 • 17 november 2000, orgelconcert Ton Koopman.
   
 • 10 december 2000, orgelmis met adventmuziek van Johann Sebastian Bach, door Zeger Vandersteene (tenor) en Leon Bierens (orgel).
   
 • 6 mei 2001, orgelmis met gregoriaanse gezangen door Sint-Hilariuskoor o.l.v. Gerard Vandenhautte en Leon Bierens (orgel).
   
 • 9 september 2001, Open Monumentendag met thema metaal, ‘Orgelmetaal: met glans en klank’, voordracht en geleid bezoek aan het orgel.
   
 • 12 oktober 2001, Euroconcert, naar aanleiding van de Europese top in Gent (toegang één Euro). Op diverse klavierinstrumenten van de kerk wordt per Europees land een werk van een componist van dat land vertolkt.
   
 • 30 november 2001, ‘Final meeting in the frame of Flemisch-Hungarian project/ Organ concert a tour arround Europe’ door Leon Bierens en Patrick De Baets, in samenwerking met Universiteit Gent.
   
 • 3 mei 2002, ‘Ave Maria’, recital door Zeger Vandersteene (tenor) en Reinhold Richter (orgel).
   
 • 23 juli 2002, ‘Oxymoron, improvisaties voor orgel, gigantofoon, toeters en bellen’ door Paul De Maeyer en Marnix De Cat.
   
 • 28 juli 2002, voordracht en geleid bezoek aan het orgel (in het kader van de Gentse Feesten).
   
 • 8 september 2002, ‘Door evangelisten gedragen, met musicerende engelen omringd’, Open Monumentendag rond het thema symbolen. Rondleiding in de kerk en afsluitend orgelconcert door Leon Bierens.


 

2003-2006

 • 7 februari 2003, Bach cantates door il Gardellino (Mein Verlangen) met inleidend orgelwerk van J.S.Bach. Gastspreker Gerard Bodifee.
   
 • 26 april 2003, colloquium ‘historische orgelstemingen’ m.m.v. prof.dr.R.Rasch, dr.J.De Bie en ing. P.Andriessen.
   
 • 11 mei 2003, Bachdag met il Gardellino, voordrachten door prof.dr.I.Bossuyt en prof.dr.ir.P.De Baets.
   
 • 20 juli 2003, voordracht en geleid bezoek aan het orgel (in het kader van de Gentse Feesten).
   
 • 22 juli 2003, stomme film ‘Steamboat Bill Jr.’ met orgelimprovisatie door Joost Langeveld.
   Orgelimprovisatie en film Sint-Pieters Gent
 • 11 september 2003, Bach cantates door il Gardellino (Mein Verlangen) met inleidend orgelwerk van J.S.Bach. Gastspreker Jef Geeraerts.
   
 • 14 september 2003,  Open Monumentendag rond het thema steen. ‘Bachs bouwstenen, die Kunst der Fuge / of hoe Bachs muziek en architectuur samengaan’. Paul De Maeyer en Leon Bierens spelen op twee kistorgels.
   
 • 15 november 2003, Bach cantates door il Gardellino (Mein Verlangen) met inleidend orgelwerk van J.S.Bach.

 • 8 mei 2004, Bachdag ‘Ten huize van Johann Sebastian en Anna Magdalena Bach’ met il Gardellino en Johanette Zomer (sopraan), Jan Van Elsacker (tenor) en Jan Van Der Crabben (bas).
  Slotconcert opgenomen en verwerkt tot de cd ‘Bach Live at the St.Peter’s Abbey in Ghent’.
   
 • 20 juli 2004, stomme film ‘Potemkin’ met orgelimprovisatie door Joost Langeveld.
   
 • 12 september 2004, Open Monumentendag rond het thema natuur ‘Natuurelementen in en rond het orgel’. Voordrachten door leden van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel en een afsluitend orgelconcert door Leon Bierens.
   
 • 8 oktober 2004, stomme film ‘Lucky Star’ met orgelimprovisatie door Joost Langeveld. i.s.m. Internationaal Filmfestival Gent.
   
 • 13 november 2004, Bach cantates door il Gardellino en Pascal Bertin (alt) met inleidend orgelwerk van J.S.Bach.
   
 • 20 mei 2005, Bachnacht met il Gardellino in combinatie met bezoek aan de tentoonstelling ‘El fruto de la fe’.
  El Fruto De La Fe Sint-Pieterskerk 2004

 • 1 juni 2005, ‘Eerste denkavond rond het ambt van organist’.
   
 • 19 juli 2005, ‘Concert op de late avond’, orgel- en harmoniumconcert met Joris Verdin.
   
 • 29 augustus 2005, voordracht over het Van Peteghem-orgel door prof.dr.ir.Patrick De Baets en orgelomlijsting door Leon Bierens  in het kader van Wetenschappelijks Conferentie van de Europese Aërosol Vereniging.
   
 • 12 september 2005,  Open Monumentendag rond het thema hout ‘Hout als grondstof in de orgelbouw’. Voordrachten door leden van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel en een afsluitend orgelconcert door Leon Bierens.
  Open Monumentendag 2005 Sint-Pieters Gent
   
 • 19 oktober 2005, ‘Tweede denkavond rond het ambt van organist’.
   
 • 15 maart 2006, officiële persvoorstelling van de activiteiten in het kader van het Mozartjaar 2006. Presentatie van de folder en boekje ‘Mozart in Gent, wandeling door de achttiende eeuw’ en de cd ‘Mozart Live at the St.Peter’s Abbey in Ghent’.
   Mozart in Gent 2006 Sint-Pieterskerk Gent

 • 6 mei 2006, Mozartdag met  Forza Muzica, il Gardellino, blazersensemble Halcyon, Bart Jacobs, Yanna Penson, Guy Penson en Sylvia Bernier.
   
 • 18 juli 2006, in de reeks Concert op de late avond ‘Mozart en geparkeerde orgelautomaten’. Kerkorgel in combinaties met draaiorgel en andere automaten van de firma Decap.
  Mozart en geparkeerde orgelautomaten 2006 Sint-Pieters
   
 • 11 september 2006, Open Monumentendag rond het thema ‘Import/Export’, ‘Het orgel internationaal bekeken’. Voordrachten door leden van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel en een afsluitend orgelconcert door Leon Bierens.
  Open Monumentendag 2006 Sint-Pieters Gent
   
 • 30 september 2006, opening parkeergarage en het vernieuwde Sint-Pietersplein. Uitnodigende open kerkdeuren en doorlopend orgelspel.

  

2007

 • Januari 2007, nieuwe website Stuurgroep Van Peteghem Orgel.

 • 20 april 2007, uitgave van de kleurrijke folder ‘Je hoeft niet naar Rome voor het Sint-Pietersplein’.

 • 22 april 2007, Erfgoeddag rond het thema 'Belang van cultureel erfgoed in onze omgeving'.  Voordracht 'Het orgelpatrimonium in onze omgeving'  door Geert Van Doorne. Voorstelling van het fotoboek ‘Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk’. Orgelconcert 'Die Kunst der Fuge' van J.S. Bach door Daniel Beilschmidt (Leipzig). 
  Erfgoeddag 2007 Sint-Pieters Gent
 • 17 juli 2007, ‘Concert op de late avond’,  pianorecital door de jonge pianiste Yanna Penson.
   Gentse Feesten 2007 Sint-Pieterskerk

 • 25 augustus 2007, in het kader van een evenement rond Vlaams rastrekpaarden op het Sint-Pietersplein: ‘Het gepenseelde paard’, powerpointpresentatie op groot doek over schilderijen in de kerk, live muziek op klavierinstrumenten.

 • 9 september 2007, Open Monumentendag rond het thema ‘Wonen’. Voordracht door dhr. Fernand Verheggen. Afsluitend Buxtehudeconcert met  Veerle De Vos (viool), Louis Baijens (cello) en Leon Bierens (orgel).
  Open Monumentendag 2007 Sint-Pieterskerk Gent

 • 19 oktober 2007, 'Internationale verbindingen in Europa', orgelconcert door Johannes Unger (Leipzig). Voordracht door oud-burgemeester Frank Beke. Voorprogramma wordt verzorgd door een barokensemble o.l.v. Frederik Styns.

 • 30 november 2007, 'Abendmusik', in de traditie van de Abendmusiken die Dietrich Buxthehude organiseerde, musiceren jonge talenten op  verschillende plaatsen in de kerk. Gastspreker is monseigneur Luysterman.


 

2008 (beperkt programma wegens koepelrestauratie)

 • 22 juli 2008, ‘Concert op de late avond’  door Frank Heye op het orgel van de Sint-Coletakerk. Werken van Gentse meesters, o.a. primeur rond een creatie van L. Duvosel: Fuga uit de triptiek 'levensschets'.  
 • 13 september 2008, optreden van Patrick De Baets en Leon Bierens, leden van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel, in de reek 'Quatres Mains' in de Sint-Niklaaskerk. Op het programma vierhandigde orgelwerken.

 • 27 september 2008, voordracht 'Orgel een fantastische machine' door prof. Patrick De Baets, m.m.v. Leon Bierens (orgel). Voordracht in het kader van 50 jaar Kunsthal Sint-Pietersabdij.

 • 18 oktober 2008, ‘O de vie, ode aan de cyclus van het leven’, liedrectital door Tineke Van Ingelgem en Maarten Van Ingelgem (klavier).
  O de vie Sint-Pieters Gent

 • 25 december 2008, “Messe du jour de Noël” van Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858) door het parochiekoor Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk o.l.v. Ambert De Graeve en Leon Bierens (orgel).
  Kerstmis 2008 Sint-Pieters Gent


 

2009

 • Gerestaureerde koepel OLV-Sint-Pieters Gent

 • 24 april 2009, feestelijke inhuldiging van de gerestaureerde koepel. Concert door blazersensemble La Caccia o.l.v. Patrick Denecker en organist Leon Bierens.
  Gastsprekers
  Voordrachten door:
  -de heer Christophe Peeters, Schepen van Financiën, Facility Management en Sport van de Stad Gent
  -de heer Serge Defresne, raadgever Onroerend Erfgoed van de heer Dirk Van Mechelen, Viceminster-president van de Vlaamse Regering
  -mevrouw Marie-Christine Laleman, directeur Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent
  -E.H. Ludo Collin, kanselier van het Bisdom
  Presentatie van de monografie "Onverklaarbare pracht van Ionisch wit en goud" van de auteurs prof.dr.em. Geert Bekaert en prof.dr. Ronny De Meyer
  Opening gerestaureerde koepel Sint-Pieters Gent
 • 22 juli 2009, ‘Concert op de late avond’. Film SuperOktva van Gerard Pels  met live orgelimprovisatie door Kristiaan Van Ingelgem.

 • 29 november 2009, 1e zondag van de advent, start Organistencollectief
  1e zondag van de maand, 'Bach op zondag: Leon Bierens vertolkt bewerkingen van de adventkoraal 'Nun komm der Heiden Heiland' (BWV 659), Kersten Cottyn speeltl 'Nun komm der Heiden Heiland' (BWV 659) en de 'Fuga sopra Magnificat' of "Meine Seele erhebt den Herren' (BWV 733)

 • 25 december 2009 (hoogmis), delen uit het 'Klein Kerstoratorium' van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen m.m.v. Parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve, organist Leon Bierens en diverse jonge musici

 • 25 december 2009 (avondmis), organist Dirk Steenbrugge brengt oude Vlaamse kerstliederen en speelt werken van Pierre Froidebise

 • 27 december 2009, 4de zondag van de maand, 'Musiceren bij de kerststal'.
  Parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en violiste Veerle Devos plus drie jonge violisten brengen barokmuziek en kerstliederen

  

2010

 • 24 januari 2010, in het kader van de Muziek in de liturgie vertolkt Wim Claeys, lid van het organistencollectief, de vierde orgelsonate van Felix Mendelssohn Bartholdy.
 • 28 februari 2010, in het kader van Muziek in de liturgie vertolkt het Mannenkoor uit Vinderhoute o.l.v. Koen Minnaert, lid van het organistencollectief, de mis van Franz Schubert.
 • 28 maart 2010, Palmzondag, in het kader van Muziek in de Liturgie wordt de mis van Giovanni Giacomo Gastoldi (c.1554-1609) uitgevoerd door het koor Seicento o.l.v. Christophe Goedvriend, lid van het organistencollectief. Met muzikale omlijsting op het Italiaans Renaissance-orgel door Kersten Cottyn, lid organistencollectief .
 • 11 april 2010, Beloken Pasen,  Missa Brevis (KV65) van Wolfgang Amadeus Mozart door
  Sint-Aldegondekoor Lemberge & Adagiokoor Gent o.l.v. Sabine Dobbelaere en het Orkest van de muziekacademie van Dilsen-Stokkem o.l.v. Michel Pieters. Organist Leon Bierens.
  Missa Brevis Mozart Sint-Pieters Gent
 • 29 mei 2010, 'Gelovige architectuur? voordracht door prof. Peter Schmidt over christelijke symboliek in het kerkgebouw. Muzikale omkadering door Kersten Cottyn en Dirk Steenbrugge, leden van het organistencollectief Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk
  Voordracht Gelovige Architectuur Peter Schmidt
 • 11 juli 2010, afsluitend orgelconcert ter gelegenheid van de 11 juli viering in de Sint-Pietersabij door Wim van den Berge, lid van het organistencollectief.

 • 20 juli 2010, ‘Concert op de late avond’ met als titel ' De Geest in kwadraat ' .  Michael De Geest en Edward de Geest spelen een dubbelconcert op de verschillende orgels van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk. Beide organisten zijn leden van het organistencollectief
  .De Geest in kwadraat Sint-Pieters Gent
 • 22 augustus 2010, in het kader van Muziek in de Liturgie, vertolken organist Leon Bierens en cellist Louis Baijens barokwerken van Bach, Vivaldi, De Fasch, e.a.
 • 26 september 2010, in het kader van Muziek in de Liturgie wordt de mis van Alphons Moortgat vertolkt.
 • 23 oktober 2010, Lauden (7.30 u ), een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert, lid organistencollectief, en Joris van Huffel.
 • 28 november 2010, 1e zondag Advent, Muziek in de liturgie. Start van de reeks Rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Eeuwenoude adventliederen die doorheen de tijd zijn blijven bestaan worden ten gehore gebracht. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve zingt o.a.Veni, Redemptor gentium en Nun komm der heiden Heiland. Organist Leon Bierens speelt bewerkingen van deze liederen op de verschillende orgel van de Sint-Pieterskerk.
  Advent 2010 Sint-Pieters Gent
 • 5 december 2010, 2e zondag Advent, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve. zingt o.a. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Het Rorate wordt gezongen door tenor Zeger Vandersteene. Organist Leon Bierens speelt bewerkingen van genoemde adventliederen.
 • 11 december 2010, Lauden ter gelegenheid van de Advent (7.30 u ), een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel.
 • 12 december 2010, 3e zondag Advent, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve. zingt o.a.. Wie schön leuchtet der Morgenstern en Wachet auf ruft uns die Stimme. Organist Leon Bierens speelt bewerkingen van genoemde adventliederen.
 • 19 december 2010, 4e zondag Advent, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve. zingt o.a. Wachet auf ruft uns die Stimme en Veni, veni Emmanuel. Organist Leon Bierens speelt bewerkingen van genoemde adventliederen.
 • 25 december 2010 (hoogmis), 'Vom Himmel hoch da komm ich her', Kerstliederen en diverse bewerkingen van Johann Sebastian Bach op dit bekende kerstlied uit de 16de eeuw, o.a. 'Einige Canonische Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komm ich her' (BWV 769). Parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens
 • 25 december 2010 (avondmis), organist Dirk Steenbrugge brengt oude Vlaamse kerstliederen.


 

2011

 • 13 februari 2011, in het kader van Muziek in de Liturgie wordt de mis van Giovanni Giacomo Gastoldi (c.1554-1609) uitgevoerd door het koor Seicento o.l.v. Christophe Goedvriend, lid van het organistencollectief.
  Gastoldi-mis Sint-Pieters Gent

 • 19 april 2011, 'Leçons de Ténèbres' van François Couperin met de sopranen Chia-Fen Wu en Sarah Nicholson, Dimos de Beun op orgel en Dirk Moelants op viola da gamba
  Lecons de Ténèbres 2007 Sint-Pieters Gent

 • 6 mei 2011, Liedrecital door Zeger Vandersteene (tenor) en  Jean-Nicolas Diatkine (piano).
  Werken van Antonín Dvořák, Bijbelse liederen (Biblické Písně, opus 99), Ludwig van Beethoven, Gellert Lieder en liederen van Lodewijk Mortelmans en Joseph Ryeland
  tZeger Vandersteene 2007

 • 22 mei 2011, Missa Brevis van Haydn gebracht door het koor Vokamando, o.l.v. Steve De Veirman

 • 5 juni 2011, hoogmis opgeluisterd door Koninklijke Kerkelijk Harmonie St Joseph uit Weert

 • 26 juni 2011, ter gelegenheid van het Feest van de apostelen Petrus en Paulus 'Messa dell' Apostoli' van Giovanni Salvatore, gebracht door Zeger Vandersteene (tenor) en Leon Bierens (Italiaans renaissance-orgel)

 • 19 juli 2011, Concert op de late avond met als titel 'Zomerse orgelklanken in zuiders jasje / Volksmelodieën en klaviermuziek uit het oude Zuid-Europa' door Kersten Cottyn (orgel, klavecimbel) en Els Wollaert (zang)
  Gentse feesten 2011

 • 7 augustus 2011, in het kader van Muziek in de Liturgie, vertolken organist Leon Bierens en cellist Louis Baijens barokwerken van Vivaldi, Marcello, e.a.

 • 11 september 2011, Open Monumentendag met als thema 'Conflict'. Voordracht over contrasterende orgelpijpfamilies door Patrick De Baets. Afsluitend orgelconcert door Leon Bierens met 'Strijd tussen David en Goliath' van Johann Kuhnau, actieve deelname van het publiek.
  David en Goliath Sint-Pieters Gent

 • 25 september 2011, mis vande Sint-Rochusgilde opgeluisterd door het koor van Sint-Amandsberg met o.a. de mis van Alphons Moortgat.

 • 29 oktober 2011, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel.
  Lauden 2011 Sint-Pieterskerk Gent

 • Advent 2011, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve zingt elke zondag van de Advent verschillende adventliederen en organist Leon Bierens speelt bijhorende orgelbewerkingen.
 • 25 december 2011 (hoogmis), verschillende bekende nationale en internationele kerstliederen vertolkt door het parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens


 

2012

 • 3 maart 2012, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel.

 • 4 mei 2012, 'Bei Bach zu Hause', een muzikale voordracht hoe muziek ten huize Bach heeft geklonken, m.m.v. Zeger Vandersteene (tenor) en  Leon Bierens (pedaalklavecimbel), i.s.m. Sint-Pietersabdij Gent
  Bei Bach zu Hause Sint-Pieters GentBei Bach zu Hause Sint-Pietersabdij Gent

 • 16 juni 2012, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend Midzomernachtontbijt in de Sint-Pietersabdij.

 • 4 juni 2012, ter gelegenheid van het Feest van de apostelen Petrus en Paulus de orgelmis van Nicolas-Antoine Lebègue, gebracht door Zeger Vandersteene (tenor) en Leon Bierens (orgel).
  Orgelmis Nicolas Lebegue Sint-Pieters Gent

 • 8 juli 2012, orgelinterludiums tijdens de 11 juli viering op en rondom het Sint-Pietersplein. Jonge talentvolle organisten uit de orgelklas van Frank Heye (Gent) treden op: Antonie Schlegel, Mario Van Assche, Christian Dragonetti en Robin Timmerman

 • 17 juli 2012, Concert op de late avond met als titel 'Escargot op Spaanse wijze / Renaissanceliederen uit de Mediterrane wereld' door het Ensemble Escargot
  Gentse Feesten 2012

 • 9 september 2012, Open Monumentendag met voordrachten door Patrick De Baets en een afsluitend orgelconcert door Leon Bierens. Het programma bevat talrijke composities die verwijzen naar het thema van de Open Monumentendag ‘muziek, woord en beeld.
  Open Monumentendag 2012 Sint-Pieters Gent

 • 20 oktober 2012, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel.

 • 18 november 2012, herdenkingsviering 100st geboortejaar van Omer van Puyvelde (1912-1980), voormalig organist van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk
  Omer Van Puyvelde 100 jaar

 • 30 november 2012, Abendmusik gebracht door het koor Seicento o.l.v. Christophe Goedvriend, het ensemble Le Caste Nymphe en leden van het Organistencollectief Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk. Musici zijn opgesteld doorheen het kerkgebouw, het publiek kan zich vrij bewegen.
  Abendmusik Sint-Pieterskerk Gent

 • Advent 2012, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve zingt elke zondag van de Advent verschillende adventliederen en organist Leon Bierens speelt bijhorende orgelbewerkingen.
 • 25 december 2012 (hoogmis), verschillende bekende nationale en internationele kerstliederen vertolkt door het parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens
  Kerstmis 2012 Sint-Pieterskerk Gent


 

2013

 • 23 februari 2013, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel
  Lauden 23-2-2013

 • 23 juni 2013, ' Lofzang aan God', hoogmis opgeluisterd door Koor Dudoka o.l.v. Maurice Veniers met hedendaagse koormuziek en orgel
  Lofzang aan God

 • 22 juni 2013, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend Midzomernachtontbijt in de Sint-Pietersabdij.

 • 7 juli 2013, Feest van de Vlaamse gemeenschap, concerten in de kerk door het ensemble Escargoto, Denijs en Ruth Van Killegem (woord en blokfluit), Guy Penson (klavier), Jana Kesteleyn (gitaar), Mariss Engelen (orgel) en Paola Marquez (zang).
  VL Gemeenschap feest 2013

 • 23 juli 2013, Koormuziek op de late avond uit Spanje en Latijns Amerika', kamerkoor Ars Nova uit Plasencia (Spanje) o.l.v. Félix Garcia Hildago del Barquero.
  Gentse Feesten 2013

 • 26 juli 2013, Orgelconcert op de late avond 'From the Lowlands to the Americas' door organist Jonathan Dimmock (Francisco, USA)
  Gentse feesten 2013

 • 8 september 2013, Open Monumentendag met rondleidingen in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk door Harko Vande Loock en een afsluitend orgelconcert door Leon Bierens met als thema 'Best of Bach' . Hiermee wordt aangesloten op het thema van 2013 'Het beste van'.

  OMD 2013

 • 12 oktober 2013, 'Couperin ontmoet Poulenc', een benefietconcert ten voordele van de vzw Nona.
  ‘Messe à l’usage ordinaire des Paroisses pour les Fêtes solennelles’ van François Couperin, ‘4 Petites Prières de Saint François d’Assis’ en ‘Ave Verum Corpus’ van Francis Poulenc. M.m.v. Leon Bierens (orgel) en De Kleine Kantorij o.l.v. Jan Verbrugge (zang)
  Couperin ontmoet Poulenc 2013

 • Advent 2013, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Het parochiekoor o.l.v. Albert de Graeve zingt elke zondag van de Advent verschillende adventliederen en organist Leon Bierens speelt bijhorende orgelbewerkingen.

 • 7 december 2013, Sint-Nicolas Cantata van Benjamin Britten i.s.m. Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck en Peter Thomas op het van Peteghem-orgel.
 • 25 december 2013, Hoogmis met bekende nationale en internationele kerstliederen, o.a. het bekende In Dulci Jubilo, worden vertolkt door het parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens


 

2014

 • 14 maart 2014, jong en oud zingen Jeremia Lamentaties van Orlandus Lassus en andere passiemuziek. M.m.v. Vocaal Ensemble Seicento, Jeugdkoor van de Academie 'De Kunstbrug' uit Gentbrugge o.l.v. Christophe Goedvriend.
  Lamentaties Gen Sint-Pieters 2014

 • 8 maart 2014, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel.

 • 22 maart 2014, Opening van de Gentse Vastenfoor, opgeluisterd met orgelmuziek op het Van Peteghem-orgel door Leon Bierens. Aansluiting met een eeuwenoude traditie waarbij het kerkorgel eveneens klonk tijdens wereldlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld jaarmarkten.
  Opening Vastenfoor 2014

 • 15 juni 2014, Jubileumviering voor pastoor Dirk De Backer, opgeluisterd door het Parochiekoor Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters o.l.v. Albert De Graeve en Vocaal Ensemble Seicento o.l.v. Christophe Goedvriend. Afwisselende begeleidng van de samenzang op twee orgels. Jubileumviering Dirk De Backer 2014

 • 21 juni 2014, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend Midzomernachtontbijt in de Sint-Pietersabdij.

 • 22 juli 2014, Concert op de late avond 'Les soldats seront troubadours. Muziek rond 10 oorlogen, van bij de Romeinen tot vandaag' door 2de Adem Kamerkoor voor hedendaagse muziek o.l.v. Maarten Van Ingelgem en met Kristiaan Van Ingelgem aan het Van Peteghem-orgel.

  Gentse Feesten 2014

 • 14 september 2014, Open Monumentendag 'Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst' met rondleidingen in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk door Harko Vande Loock en Albert De Graeve. Afsluitend orgelconcert door organisten van verschillende generaties: Edgar Guns, Dirk Steenbrugge, Mariss Engelen en Leon Bierens. Extra aandacht voor muziek in relatie met 'oorlog', n.a.v. het herdenkingsjaar rond WO I.

  OMD 2014


 • 14 december 2014, Muziek in de liturgie, rode draden doorheen de kerkmuziekgeschiedenis. Zeger Vandersteene vertolkt composities die horen bij de advent, o.a. het Rorate en delen uit adventcantates van J.S.Bach. .
 • 25 december 2014, hoogmis, verschillende bekende nationale en internationele kerstliederen worden vertolkt door het parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens
  Kerstmis 2014


2015

 • 7 maart 2015, Opening van de Gentse Vastenfoor, opgeluisterd met orgelmuziek op het Van Peteghem-orgel door Leon Bierens. Aansluiting met een eeuwenoude traditie waarbij het kerkorgel eveneens klonk tijdens wereldlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld jaarmarkten.

 • 10 mei 2014, zondagsviering opgeluisterd door Geraldine De Baets (viool) en Leon Bieren (orgel)

 • 20 juni 2015, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend Midzomernachtontbijt in de Sint-Pietersabdij.

 • 21 juli 2015, Concert op de late avond' Visions of eternity'. Het Ad Libitum Chamber Choir uit London o.l.v. by Julian Collings. organist is is Peter Jaekel.
  Visions of Eternity 2015

 • 13 september 2015, Open Monumentendag
  in kader van het Europees thema 2015 ‘Industrieel en technisch erfgoed’.
  ‘Orgel als technisch erfgoed’, voordracht door Patrick De Baets om  14.30 u en 15.30  u.
  Afsluitend orgelconcert om 17.00 u met orgelimprovisatie door Paul De Maeyer.

 • 31 oktober 2015, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend ontbijt in de Hoste-zaal.

 • 12 december 2015, releaseconcert LP "F.C. Me Fecit"
  Voorstelling van een nieuwe plaat van Fredrik Croene met orgelimprovisaties uitgevoerd op het bijzondere van Peteghem-orgel

 • Advent 2015, tijdens de vier adventzondagen spelen leden van het organistencollectief diverse orgelbewerkingen van adventkoralen van Johann Sebastian Bach.
 • 25 december 2015, hoogmis, verschillende bekende kerstliederen en orgelbewerkingen op het kerstlied In Dulci Jubilo worden vertolkt door het parochiekoor o.l.v. Albert De Graeve en organist Leon Bierens
  Kerstmis 2015

 • 27 december, een korte toelichting door Albert De Graeve bij het schilderij 'De aanbidding der herders' van Nicolaas de Liemaeckere (Gent 1600 - Gent 1646). Dit wordt aangevuld met orgelmuziek.


 • 26 december 2015, Liverpool Oratorium van Paul McCartney (en Carl Davis)
  Gebracht door het verenigde Jeugdorkest Forza Muzica, Jongerenkoor Furiakanti, Jeugdkoor Furiosa, Kamerkoor Furiant en Cantabile-Gent. Als solisten Helena Maes (sopraan), Anita Dur (alt)
  Denzil Delaere (tenor) en Wilfried Van den Brande (bas)
  Muzikale leiding Steve De Veirman
  Liverpool Oratorium 2015Liverpool Oratorium 2015


2016

 • 26 mei 2016, voordracht ‘Reconstructie van een middeleeuwse orgelpositief naar het geschilderde voorbeeld op het Lam Gods retabel van de gebroeders van Eyck’ door de instrumentenbouwer Andrzej Perz (Hogeschool Gent)
  Voordracht 206-5-2016

 • 4 en 5 juni 2016, Open Kerkdagen met als thema ‘Klanken en stilte’. Meditatieve orgelmuziek door het organistencollectief van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.
 • 18 juni 2016, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Koen Minnaert en Joris van Huffel. Aansluitend Midzomernachtontbijt in de Sint-Pietersabdij.

 • 19 juli 2016, Gentse Feesten, orgelconcert op de late avond: ' Perpetuum Mobile’
  De onophoudelijke beweging in de muziek van Bach en hedendaagse minimal music .Emmanuel Van Kerckhoven, titulair organist van de Antwerpse St.-Carolus Borromeuskerk, speelt op het historisch van Peteghem-orgel werken van o.a. Bach, Matter en Monnikendam.
  Perpetuum Mobile 2016

 • 11 september 2016, Open Monumentendag met als Europees thema ‘Erfgoedgemeenschappen’
  Voordracht ‘Hoe de Gentse Sint-Pietersabdijkerk begin 17de eeuw tot stand kwam’ door Dagmar Germonprez (Universiteit Antwerpen)
  Afsluitend concert:: uitvoering van enkele Gregoriaanse gezangen uit het 16de-eeuwse processieboek* van de Gentse Sint-Pietersabdij met orgelmuziek van o.a. Jacobus Buus (Gent c.1500 –  1565). Met medewerking van Simon Smets (toelichting, Universiteit Gent), Fernand Verheggen (zang) en Leon Bierens (orgel)  
  Affiche OMD 2016

 • 9 oktober 2016, in de reeks organisten en componisten: Bruckner & Schubert
  zondagsviering, jongeren zingen de Deutsche Messe Franz Schubert, Kamerkoor Furiant o.l.v. Steve De Veirman. Andante en Postlude voor orgel van Anton Bruckner organist Leon Bierens

  Zondagmatinee: Sinfonieorchester des Philharmonischen Gesellschaft Düsseldorf
  o.l.v. Thomas Schlerka met werken van:
  Anton Bruckner, Ouvertüre g-Moll
  Wolfgang Amadeus Mozart, Serenata Notturna
  Franz Schubert, Sinfonie h-Moll “Unvollendete"
  Affiche zondag 9-10-2016

  Duesseldorf Orkest 2016

 • 23 oktober 2016, zondagsviering, het koor Lauda Sion o.l.v. Maurice Verniers zingt de 'Messe brève' van Charles François Gounod (1818 - 1893)

 • Adventzondagen 27 november, 4, 11 en 18 december 2016, orgelbewerkingen van de Adventkoraal 'Nun komm, der Heiden Heiland' (Kom, Heiland der volkeren). Luther vertaalde in 1524 de oude Ambrosiaanse hymne 'Veni redemptor gentium' uit het einde van de 4de eeuw.
  Affiche advent 2016

 • Kerstmis 2016
  Affiche kerstmis 2016
 

2017

 • 5 februari 2017, zondagsviering ‘Bachs Orgelmesse’ door Leon Bierens

 • 1 mei 2017, Wim Henderickx komt de koren ‘Ars Vocalis’ (Kortrijk) en ‘De 2de Adem’ (Gent)  coachen en duiding geven bij de interpretatie van  Estasi.

 • 11 juni 2017, wereldcreatie van ‘Estasi voor dubbelkoor, orgel en elektronica’ , een werk van Wim Henderickx (België). Uitvoerders zijn ‘Ars Vocalis’ (Kortrijk)’ en ‘De 2de Adem’ (Gent) o.l.v. Maarten Maarten Van Ingelgem. Organist is Nicolas De Troyer (Antwerpen)
  Minifestival hedendaagse muziek 2018

 • 16 juni 2017, het koor van de Evangelisch-Lutherische Sankt Lukaskirche in München o.l.v. muziekdirecteur en organist Tobias Frank. Delen uit de ‘Son of God Mass for mixed chorus and organ’ (2000) van James Whitbourn (UK) en hedendaagse koorwerken van Arvo Pärt, Aaron Copland, Olivier Messiaen en verrassende koorimprovisaties. Organist is Volker Gloßner.

 • 10 september 2017, Open Monumentendag ‘Met oprechte excuses aan Luther' rondleiding door Albert De Graeve langs de schilderijen ‘De Triomf van de Eucharistie’ van Theodoor van Thulden (1606-1669). Afsluitend orgelconcert door Leon Bierens: verschillende bewerkingen van de Luther-koraal ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. .

 • 19 oktober 2017, 20.00 u, samenzang ‘Luther: 500 jaar x 500 stemmen’. Diverse versies en bewerkingen uit 5 verschillende eeuwen van Luher-koralen komen aan bod. Een brug wordt geslagen tussen verleden, heden en toekomst. I.s.m. Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman.

 • 21 december 2017, Kerstconcert door het Koor Koninklijk Conservatorium Brussel o.l.v. David De Geest. Muzikale medewerking van Yu-Cheng Lu (sopraan solo), Edward De Geest (orgel) , Michael De Geest (orgelpositief & piano) en Lode Violet (aanvoerder koperkwintet).

 • 25 december, kerstviering met medewerking van het koor Cantilene uit Merelbeke o.l.v. Geert Kint.
 

2018

 • 11 maart 2018,  eerste van de reeks ‘Missa pro organo’ of ‘Voorrang aan het muzikale Woord’: orgelmis van Abraham van den Kerckhoven (1619 - 1701) door organist Leon Bierens. De gregoriaanse misgezangen van het proprium en ordinarium worden gebracht door tenor Zeger Vandersteene
  .Missa pro organo 11-3-2018

 • 10 juni 2018, tweede van de reeks ‘Missa pro organo’ of ‘Voorrang aan het muzikale Woord': hymne Veni Creator van Nicolas de Grigny (1672 - 1703) en het Magnificat van Jehan Titelouze (1563 - 1633). Michael De Geest (orgel) en Zeger Vandersteene (gregoriaanse zang).
  Missa pro organo 10-6-2018

 • 23 juni 2018, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Joris Van Huffel en Fernand Verheggen.

 • 17 juli 2018, ‘Orgel en dans op de late avond’ door Samuel Baidoo, Jade Derudder en Katrien Mannaert (orgel).

 • 9 september 2018, Open Monumentendag ‘Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed’. Voordracht ‘Het van Peteghem-orgel in Europees perspectief’ door Patrick De Baets. Jjuwelen uit het muzikaal liturgisch erfgoed van Vlaanderen en andere Europese landen door Kleine Kantorij o.l.v. Jan Verbrugge en organist leon Bierens.

  Kunstfotograaf Laura Sheridan' exposeert foto's van de vier kardinale deugden die zich bevinden rondom het hoogaltaar
   kardinale deugden Laura Sheridan


 • 26 oktober 2018, ‘Oorstrelend orgel', improvisatieconcert door Kris Wittevrongel.

 • 1 december 2018, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Joris Van Huffel en Fernand Verheggen.

2019

 • 9 februari 2019, cello recital door Pieter-Jan De Smet. Werken van Johann Sebastian Bach en Max Reger.

 • 3 maart 2019, in de reeks ‘Voorrang aan het muzikale Woord’: ‘Messa dell’ Apostoli, e Feste Doppie’ van Giovanni Salvatore (c.1620–c.1688). Uitvoerders zijn Leon Bierens (orgel) en Zeger Vandersteene (gregoriaanse zang).

 • 9 maart 2019, Concertkoor Sursum Corda uit Almelo (Nederland) brengt de 'Petite messe solennelle' van Gioachino Rossini (1792-1868). Solisten zijn Sarah Peire (sopraanà, Inez Carsauw (alt), Denzil Delaere (tenor), Matthew Zadow (bas), pianoduo Martijn en Stefan Blaak (vleugels) en Stefan Heinen (harmonium). Muzikale leiding Eric Kotterink

 • 12 april 2019, koor Soli Amersfoort onder leiding van dirigent Paul Valk brengt werken van Gabriel Fauré (1845-1924), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) en Hendrik Andriessen (1892-1981). Muzikale medewerking van : Marjon Strijk ( sopraan), Riemer Poortstra (bariton) en Harry van Wijk (orgel).
  Soli Amersfoort Gent 2019

 • 2 juni 2019, In de reeks ‘Voorrang aan het muzikale Woord': ‘Messe de festes Solemnelles’ van Nicolas-Antoine Lebègue (1631-1702) en het 'Salve Regina' van Thomas Babou (1656-1739). Organist Leon Bierens en de Kleine Kantorij uit De Pinte o.l.v. Jan Verbrugge.
  Missa pro organo 2-6-2019

 • 22 juni 2019, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Joris Van Huffel en Fernand Verheggen.

 • 23 juli 2019, Gentse Feesten, ‘Verrassingsconcert op de late avond: Summertime!' door operazangeres Tineke van Ingelgem en organist Peter Pazman.
  Gentse Feesten 2019

 • 8 september 2019, Open Monumentendag, 'Arts & Entertainment’. ‘Orgel voor kids, in korte sessies, krijgen kinderen en ouders inzicht hoe kerkorgels tot klinken komen.  Afsluitend orgelconcert met de 'Strijd tussen David en Goliath' van Johann Kuhnau, jong en oud publiek worden uitgenodigd actief deel te nemen aan de verklanking.
  OMD 2019

 • 27 oktober 2019, 'Missa pro defunctis' ter voorbereiding van Allerheiligen en Allerzielen: werken van Josquin Des Prez (ca.1450 - 1521), Orlandus Lassus (ca. 1530 - 1594), Tomas Luis de Victoria (ca. 1548 - 1611), delen uit de missa pro defunctis van Cristobal de Morales (ca. 1500 - 1553) en de ‘Nimphes des bois’ van Josquin Des Prez (ca.1450 - 1521). Uitvoering door vocaal ensemble Incensum uit Aalst.
  Missa pro defunctis

 • 16 november 2019, Desguin String Quartet speelt werken van van Beethoven, Borodin en Lekeu .
  Desguin String Quartet

 • 7 december 2019, Lauden, een herontdekking van een oude abdijpraktijk. Zang gebracht door Joris Van Huffel en Fernand Verheggen.

 • 15 december 2019, in de reeks ‘Voorrang aan het muzikale Woord’: ‘Messe du jour de Noël pour l’orgue / composée sur les airs populaires anciens dit Noëls’ van Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858). Uitvoerders zijn organist Leon Bierens en de Kleine Kantorij uit De Pinte o.l.v. Jan Verbrugge.
  Messe de noel Boely 2019Messe de Noel Boely impressie

 

 

2020

 • Naar aanleiding van de corona-crisis werden talrijke activiteiten in 2020 afgelast.

 • Ook de Paaswake kon niet doorgaan. Deze zou zijn opgebouwd rond het verhaal van de drie Maria’s die het lege graf ontdekken. Er werd een alternatief aangeboden: impressie van een Paaswake en Paasviering in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.
  Klik op volgende link: Pasen 2020

  Kruisiging en de drie Maria's bij het lege graf, beide verhalen horen bij elkaar
  Manuscript uit de voormalige Gentse Sint-Pietersabdij (13de eeuw)
  Wordt bewaard in het STAM - Gent
  Manuscript Bijloke


 • 13 september 2020: Open Monumentendag 2020 met als thema “Leermoment"

  Een alternatief werd aangeboden: een digitaal bezoek aan de kerk met aandacht voor de vloeren van de boven- en benedenkerk. De vloer onder de koepel bestond in 2020 exact 100 jaar.
  Klik op volgende link: Open Monumentendag 2020
  De impressie wordt afgesloten met een toemaatje: ontdek de mooiste barokbeelden van Gent!

  Gedenkplaat OLV-Sint-Pieterskerk Gent

 

 

© 1997 - 2021 Stuurgroep Van Peteghem Orgel